Contributies

Rijdend lid € 240,- per jaar
Accommodatielid € 120,- per jaar
Wedstrijdlid € 100,- per jaar
Niet-rijdend lid € 100,- per jaar
Donateur € 50,- per jaar

Kosten van een 2e les per week EUR 125,- per jaar, het is mogelijk dit per kwartaal te wijzigen.

Betalingen per half jaar.
De betaling geschiedt per automatisch incasso.
Administratiekosten in geval van geen automatische incasso € 5,- per half jaar.
Onze sponsor: